“Leave no one behind”

Commando & Family Support (CFS) is opgericht door personeel afkomstig uit het Korps Commandotroepen. Het zijn mensen die begrijpen hoe het is om zwaar belastende operaties uit te voeren, vanuit het thuisfront te beleven en welk effect dat op een mens en diens naasten kan hebben. Maar naast zwaar belastende operaties en de mogelijke effecten daarvan, zijn er tal van andere situaties of problemen die het welzijn van individuen en gezinnen kunnen ontregelen.

CFS zet zich in voor mensen wiens persoonlijke situatie ondersteuning behoeft daar waar het bestaande systeem (hulpverlening en verzekeraars) niet toereikend is of niet in staat is om een snelle ondersteuning te bieden. Daarbij richt de stichting zich op onderstaande brede doelgroep:

Alle Commando’s die actief zijn (geweest) vanaf 1993;
Al het ondersteunend personeel geplaatst bij het KCT vanaf 1993;
Alle gezinnen gekoppeld aan bovengenoemde personen;
Alle individuen van externe eenheden, inclusief hun gezinnen, die operaties van het KCT ondersteund hebben.

Inmiddels heeft CFS een flink aantal mensen een helpende hand kunnen bieden. CFS is daarmee een proven concept, terwijl CFS realistisch beseft dat zij niet altijd de gouden tools in handen heeft. Immers is elke casus uniek en minder of meer complex. Maar bijdragen in het verzachten van leed lukt eigenlijk altijd wel.

Het kunnen beschikken over een goed netwerk is essentieel om adequate hulpverlening te kunnen bieden. Indien interventie benodigd is, kan CFS gebruik maken van een krachtig netwerk; een netwerk bestaande uit oud-commando’s en hun relaties. Dit netwerk kan aangesproken worden afhankelijk van de situatie waar hulp voor benodigd is (tailored to the problem).
Alleen een stevig netwerk is echter niet toereikend. CFS beschikt daarom over financiële middelen die voortkomen uit sponsoring vanuit het bedrijfsleven en private donaties. Hiermee is CFS in staat om gevallen die financiële ondersteuning behoeven, te helpen.

CFS doet de goede dingen en doet de dingen goed! Om dit te kunnen blijven doen heeft CFS uw steun nodig. Met uw financiële donatie draagt u bij aan de reikwijdte van de helpende handen, die CFS biedt.

Het welzijn van de mens staat centraal!
Bij voorbaat enorm dank!

Namens het bestuur CFS,
Sven de Bruijn – voorzitter