Privacy

1.1 Privacyverklaring
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Commandostichting, Postbus 5011 4700KA, Roosendaal, KvK 41102375.
Versie: Mei 2018, versie I

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

1.2 Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.korpscommandotroepen.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

1.3 Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat De Commandostichting in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. De Commandostichting gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Voor het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website plaatsen wij een cookie om bijvoorbeeld uw voorkeuren te onthouden tijdens een sessie. Deze cookie wordt verwijderd zodra u de sessie beëindigd.
 • Voor relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt, verwerken wij uw gegevens die u invult in het contactformulier. Deze gegevens zullen wij oneindig bewaren, tenzij u een verzoek indient tot verwijdering van uw gegevens.
 • Voor het meten en inzichtelijk maken van de activiteiten op onze website verwerken wij, middels Google Analytics, uw sessiegegevens. Deze gegevens verwerken wij zodra u navigeert op onze website. Deze gegevens zullen wij oneindig bewaren, tenzij u een verzoek indient tot verwijdering van uw gegevens.

 

1.4 Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag.

 

1.5 Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

1.6 Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics om de persoonsgegevens te verstrekken, ten doeleinde het meten en inzichtelijk maken van de activiteiten op onze website.
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Bon Vivant In-site, gevestigd te Nunspeet, omdat de webhosting bij deze partij plaatsvindt.

 

1.7 Gegevensbeveiliging
De Commandostichting maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSL-verbinding.

 

1.8 Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via redactiedgb-gbo@korpscommandotroepen.nl. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

1.9 Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

1.10 Contactgegevens
De Commandostichting
Postbus 5011 4700KA
Roosendaal
KvK 41102375

 

1.11 Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geef een reactie