Commandovereniging Midden-Nederland organiseert:

 

De Nationale Commando Schietwedstrijd  op zaterdag 30 november 2019.

 

Vanaf 10 uur in Amerongen.
Via gebouw Allemanswaard, Pr. Beatrixlaan 34

 

Aansluitend is er een stamppotbuffet; Geef u hiervoor op!

Ook familie en vrienden zijn welkom, zij kunnen meeschieten in een eigen competitie.

 

Wij hopen weer menige commando te mogen begroeten, waarbij deze groep gaat strijden om de:  “Gerrit van den Essenburg trofee”.

 

Opgeven via deze bijlage.

 

Geef dit door aan uw commandovrienden.