Speech Dennis van Wijngaarden ten behoeve van Functie overdracht

Generaals, oud Korpscommandanten en Korpsadjudanten, familie & vrienden, genodigden en collega’s van het Korps,

Laat ik beginnen met te zeggen dat het mij een voorrecht was om jullie Korpsadjudant te mogen zijn en dat ik trots ben om deel uit te mogen maken van deze mooie eenheid.

Als allereerste wil ik mij richten tot mijn echtgenote Sandra en onze kinderen Mike en Megan. Wat fijn dat jullie hier vandaag bij aanwezig kunnen zijn. Het was niet altijd even gemakkelijk. Schat, bedankt voor je flexibiliteit, ondersteuning en luisterend oor. Zonder jou & jullie had ik deze functie als KA nooit kunnen zo kunnen uitvoeren.

In januari 2020 stond ik hier ook om de functie als jullie Korpsadjudant te aanvaarden. Het was twee maanden voor de uitbraak/Lock Down van de COVID pandemie in Nederland. Het zou ruim twee jaar lang een behoorlijke impact hebben op alle activiteiten van het Korps. Niet alleen op het opleiden en trainen voor onze operationele gereedheid, maar ook op alle activiteiten aangaande de saamhorigheid oftewel de Esprit de Corps binnen het Korps. De Esprit de Corps die voor het Korps zo belangrijk is om onze Korpsidentiteit te waarborgen. En wij & jullie zijn het Korps, oftewel wij & jullie zorgen voor onze eigen Korps identiteit, met de geschiedenis en tradities van het Korps daarbij diep geworteld in ons. Ik doe dan ook een beroep op jullie om met die geschiedenis en tradities in handen gezamenlijk de Korpsidentiteit in stand te houden maar ook mee te buigen in de huidige tijd. Ik hoor vaak dat er een generatiekloof is, maar ben er van overtuigd dat het gewoon een kwestie van mentaliteit is die voor iedereen geldt binnen de CLAS organisatie en het Korps. Samen een stap voorwaarts maken, niet over elkaar praten maar met elkaar, kritisch naar jezelf zijn, jezelf kwetsbaar durven op te stellen en denken in oplossingen ipv problemen. Misschien voor de meeste van jullie allemaal container begrippen, maar wat mij betreft een belangrijke sleutel voor wie wij zijn als Korps. En voor wat betreft dat borgen van onze identiteit? Op 22 maart op onze Korpsverjaardag zal het groene boekje aan jullie worden gepresenteerd. Een mooi document waar de geschiedenis, tradities, gebruiken en gewoontes van het Korps staan beschreven. Ik wil vanuit hier het hele projectteam bedanken en iedereen die heeft bijgedragen bij het tot stand komen van dit document. Maar vooral Siemen van de sectie Communication & recruitment wil ik extra benoemen. Met jouw creativiteit en enthousiasme heb jij vorm gegeven aan het groene boekje. Dank daarvoor.

KCT heeft afgelopen drie jaar een behoorlijke stap voorwaarts gemaakt op het gebied van het voorbereiden en uitvoeren van speciale operaties. De wereld om ons heen veranderd in een hoog tempo, waarbij er voor ons Korps veel kansen liggen. Denk daarbij aan het nieuwe EFP concept en de daaruit voortvloeiende opdrachten waar we tot op de dag van vandaag druk mee zijn.

Ik ben trots op de maten en het ondersteunend personeel op de wijze waarop jullie de afgelopen jaren de diverse missies hebben voorbereid en uitgevoerd. Van operator tot HK, SOF SPT en OTCSO bewijzen jullie dat de kracht zit in het collectief. En dan moet ik natuurlijk ook niet het ondersteunend personeel van binnen de EvN vergeten. FBD, Paresto, Lo/S, Gezondheidscentrum, allemaal een warm hart voor het Korps met als doel het Korps beter maken.

Helaas hebben wij ook collega’s van het Korps verloren de afgelopen drie jaar. Zo overleed in 2020 de Sgt1 Vikash Chaturi en vorig jaar Klp1 Simmie Poetsema. Het overlijden van Simmie en de wijze waarop dit is gebeurd, heeft op mij een grote indruk gemaakt. 27 augustus 2022, een zwarte dag in de geschiedenis van het Korps.

De NEO Kabul en overige missies onderstreept weer eens hoe belangrijk het is dat wij hoogwaardig blijven opleiden en trainen te beginnen met in de basis: de commando opleiding. Voor opleiden en trainen hebben we onderofficieren nodig. Een grote uitdaging voor het Korps om te zorgen dat de komende jaren het onderofficiers korps groeit. Niet alleen door het verder ontwikkelen van een onderofficiers opleiding meer specifiek gericht op het KCT, maar ook het behoud van haar personeel. Personele vulling, vooral de groene baretten blijft een groot aandachtspunt waar we de komende jaren aan moeten blijven werken. Met de weg die wij samen zijn ingeslagen op het gebied van het doorontwikkelen KCT liggen er genoeg mogelijkheden om hier wat aan te doen.
We hebben het de afgelopen jaren niet altijd even gemakkelijk gehad, er spelen, ook op dit moment, nog genoeg zaken, vooral op personeels gebied die de aandacht nodig hebben. Ik kan jullie verzekeren en ben er van overtuigd dat er vanuit de commandogroep en de ondercommandanten en het CSM team alles aan wordt gedaan om de personele zorg zo goed mogelijk te waarborgen. Pas goed op jezelf en pas goed op elkaar.
De afgelopen drie jaar heeft het Korps de erkenning gehad voor haar missies in Afghanistan. Een bijzonder moment om als vaandeldrager aanwezig te mogen zijn bij het uitreiken van de vaandelopschriften Afghanistan (Kandahar-Uruzgan en Uruzgan)  aan het Korps door ZKH Willem Alexander. Ook het uitreiken van het bronzen schild aan de 104 afgelopen december was  daar een voorbeeld van. Met de huidige CoGp, maar ook met de voormalige CoGp waarmee ik heb samengewerkt zijn we de juiste weg ingeslagen om het Korps verder door te ontwikkelen. Ik wil dan ook Paul, Rene, Ron m, Barry en Sven bedanken voor alle momenten samen.

Ook wil ik mij graag even richten tot de nieuwe Korpsadjudant Rik van Kommer,
Rik; wij hebben de afgelopen drie jaar al intensief samengewerkt. Als voormalige SA OTCSO(Gerto heeft het deze week van je overgenomen) heb je een goede opstap gehad en weet je goed wat er binnen het Korps leeft en wat de richting is die we op moeten koersen. Vanaf januari hebben we de HOTO opgepakt. Maar goed ook dat we dit wat vroeger hebben opgepakt aangezien de afgelopen weken niet helemaal verlopen zijn zoals wij dat voor ogen hebben gehad. Rik, ik heb er het volste vertrouwen in dat jij als de nieuwe Korpsadjudant helemaal goed tot je recht gaat komen. Maar je bent nog niet van mij af. In mijn nieuwe functie als SOCOM adjudant zullen we nog veel zaken met elkaar gaan aanlopen. En wat is het vandaag een bijzondere dag. Om op je vijftigste verjaardag ook nog eens de functie als KA te aanvaarden. Een mooier cadeau kan je volgens mij niet wensen.

Ik wil verder het CSM team bedanken voor de altijd goede samenwerking en werksfeer. Joost, Frans, Theo(104), Mark, Remko(108), Jeff, Robin(105), Pierre(103), Koen, Sander(SOF SPT), Jurgen & Gerto (OTCSO), Mark & Mark(DPS) en Marten als de STOO TOEG., bedankt voor alle effort. Keep up the good work!

Ik ga afsluiten,

Drie jaar heb ik alles gegeven om het Korps een stukje beter te maken. En ik weer zeker dat we de goede weg zijn in geslagen. Wij zijn het Korps, en wij zijn degene die het Korps de nieuwe richting in sturen. Voor nu, deze Korpsadjudant meldt zich af, maar zal altijd over jullie schouders mee kijken.
Nunc Aut Nunquam!

 

 

Benoemingstoespraak Korpsadjudant KCT Rik van Kommer

Generaals, oud commandanten, oud- Korpsadjudanten, genodigden, familie en vrienden, mannen en vrouwen van het Korps Commandotroepen, fijn dat jullie aanwezig zijn.

We zijn helaas niet compleet, er zijn mensen op missie, er wordt getraind en opgeleid om voorbereid te zijn om datgene te doen waarvoor het KCT bestaat: Direct en wereldwijd inzetbaar voor Speciale Operaties, en dat is, laten we eerlijk zijn, groter dan dit moment.

Ik wil aanvangen met een paar woorden richting de aftredend  Korpsadjudant Dennis van de Wijngaart, Dennis de afgelopen periode in de aanloop naar dit moment is zwaar voor je geweest rondom het overlijden van je vader. Nogmaals gecondoleerd daarmee, toch wil ik een paar momenten benoemen uit jouw drie jaar Korpsadjudant.

Dennis je bent echt een verbinder geweest, je hebt de oudere generatie en hun wensen en belangen moeiteloos betrokken bij die van de jongere generatie. Je hebt hen allen een podium gegeven, je hebt hen aangesproken op verantwoordelijkheid en eigenaarschap en je hebt vooral goed geluisterd. Daarnaast heb je hiermee ook inzichtelijk gemaakt hoe het beleid van bovenin de organisatie gevoeld wordt op de werkvloer, het is nu aan ons om dit werk voort te zetten. Hier mag je oprecht trots op zijn.

 

Je ging soms ook sneller dan de rest, jouw ideeën hadden soms even tijd nodig om te bezinken, hoe mooi zou het zijn dat..en toen werd ik wakker heb jij menigmaal gezegd. Het toont aan jouw enorme drive en de energie waarmee je invulling hebt geven aan je functie als Korpsadjudant en waarmee je onder andere de drijvende kracht bent geweest van het groene boekje, het traditieboek waarmee de geschiedenis, de tradities en gebruiken van het Korps geborgd zijn.

Dennis, ik wil je danken voor je tijd als Korpsadjudant en voor de overdrachtsperiode die je combineerde met je eigen Hand-over-Take-over voor jouw nieuwe functie bij het Special Operations Command als Stafadjudant SOCOM. In die functie ga je onder andere de belangen van het KCT behartigen in Den Haag. Vanuit deze rol zullen we jou nog veelvuldig zien bij het Korps. Blijf en voel je welkom!

Rechts van mij staan de Oud-Korpsadjudanten van het KCT, zij en hun commandanten van toen belichamen wat mij betreft de opdracht aan ons allen. Het maakt daarbij niet uit van welke generatie je bent, de periode van de 104 WRNVerkcie en de koude oorlog, de periode van de omvorming naar het actieve optreden en de inspanningen in Afghanistan waarvoor het KCT gedecoreerd is met de Militaire Willemsorde, of de huidige periode met de uitdagingen van nu. Iedere generatie met zijn eigen uitdagingen, heldendaden, verdriet en plezier, maar allemaal met dezelfde opdracht om het Korps beter, sterker en mooier te maken.

Jullie vertegenwoordigen dit middels jullie aanwezigheid maar het is een opdracht aan ons allen. Vanaf de oorlogsjaren, waarbij we 22 maart 1942 omarmt hebben als de oprichtingsdatum van ons Korps en de jaren daarna, de tijd heeft mensen voortgebracht met dezelfde inborst die allen gevormd zijn uit een overtuiging die we later hebben geborgd middels onze kernwaarden.

Een daarvan wil ik uitlichten, we zijn trots op ons Korps, trots op onze daden, trots op onze geschiedenis en trots onze veteranen, we zijn ook trots op onze toekomstige generatie, ook zij krijgen dezelfde opdracht mee als wij..maak het Korps beter, sterker en mooier!

Ik ben trots om dit Korps te mogen dienen als jullie Korpsadjudant, ik heb illustere voorgangers en heb daarmee grote schoenen te vullen, dat realiseer ik me terdege en dat kan ik niet alleen. De opdracht aan het individu is daarmee een opdracht aan ons allen.

In zo’n grote organisatie als het KCT inmiddels is kan niet altijd alles goed gaan. Gegeven de rol die je vervult draag je verantwoording af over je daden maar daarbij moeten we er wel zijn voor elkaar, luisteren naar elkaar, op zoek gaan naar het waarom, in gesprek gaan en blijven en zorgen dat we de toekomstige uitdagingen met elkaar aangaan.

Ik ga afronden, Ik kijk uit naar de komende periode en voel me gesteund. Jullie aanwezigheid onderschrijft dat. Dank ook naar de aanwezige vrienden en familie en vertegenwoordigers van de Thuisfrontafdeling KCT en de Familiy-readiness Group. Zonder een gezond thuisfront kan een militair zich niet volledig focussen op zijn taak. Dit vergt ook offers van jullie, onze keuzes in het belang van Nederland zijn vaak niet jullie keuzes en zeker niet altijd in jullie belang maar jullie maken ze wel. Voor het thuisfront hier en nu aanwezig of elders met een militair op missie, jullie steun is essentieel.

Dank u wel!