Bereikbaarheid Commandostichting

Algemeen

Secretaris Commandostichting

Postbus 5011

4700 KA Roosendaal
E-mail: secr@korpscommandotroepen.nl

Begunstigersadministratie

E-mail: ledenadm@korpscommandotroepen.nl

Communicatie: Redactie De Groene Baret en website

Postbus 5011

4700 KA Roosendaal

E-mail: redactiedgb-gbo@korpscommandotroepen.nl

Museum

E-mail: kct.museum@mindef.nl
Elke dinsdag 09.00 tot 15.00 u: 0165 – 358440/1

Commissie sociale coordinatie

E-mail: csc-putten@korpscommandotroepen.nl

Spoedgevallen: 0165-569007, mob 06-55390139 of 0164-255506

Contactpersoon Veteranenhulp

Email: veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl

Spoedgevallen: 06-57136191