Bevrijding van Eindhoven

In het vaandel van het Korps Commandotroepen staan de belangrijkste wapenfeiten vermeld, waaraan leden van het Korps deelgenomen hebben.

Een zeer belangrijke rol hebben de Nederlandse Commando’s gespeeld bij de bevrijding van EINDHOVEN. Zij waren ingedeeld bij de afzonderlijke Para Infanterie Regimenten van de Amerikaanse 101st Airborne Division (Screaming Eagels).

 

Iedere 18 september herdenkt EINDHOVEN dat de stad door de geallieerden werd bevrijd.

 

Tijdens deze bevrijding hebben onze commando’s aldaar en in de omgeving van de opmarsroute heroïsche daden verricht.

 

Deze jaarlijkse herdenking en viering wordt gehouden met een compleet programma, waarbij aansluiting is gevonden bij het formele gedeelte, welke is georganiseerd in opdracht van de gemeente.

 

Aan elk onderdeel van het programma is los of in combinatie deel te nemen:

 • samenkomst Joe Mann Paviljoen (genoemd naar één van de helden van de gevechten);
 • eerste etappe van de wandeltocht naar de bekende en beroemde Brug van Son;
 • koffie en koek moment bij de brug van Son;
 • tweede etappe naar het monument van 101 Airborne Division;
 • Kranslegging met herdenkingsplechtigheid voor de gevallenen van 101 Airborn Division met medewerking van doedelzakken;
 • Gezamenlijke lunch;
 • derde etappe naar het veteranenhuis voor verzameling voor fakkeldefilé;
 • gezamenlijke maaltijd;
 • vierde etappe het fakkeldefilé;
 • eindpunt met toespraak van burgemeester;
 • deelname aan receptie op stadhuis met hapje en drankje;
 • terugreis naar de voertuigen bij Joe Mann Paviljoen.

 

Commando’s en/of aanverwanten die niet aan de mars en defilé kunnen (of mogen deelnemen) kunnen toch het defilé van nabij aanschouwen op het Stadhuisplein.

 

Daarvoor worden plaatsen op de tribune gereserveerd. Toegang uitsluitend met tribunekaart. Tribunekaarten worden ter plaatse verstrekt door de Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant.

 

Alle deelnemers aan de mars en defilé en de overige leden van Korps met hun aanverwanten worden na afloop van de ceremonie ontvangen op het stadhuis, alwaar men kan genieten van een drankje en een hapje.

 

Toegang uitsluitend met uitnodigingskaart voor het stadhuis. Uitnodigingskaarten worden ter plaatse verstrekt door de Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant.

 

De Commandostichting neemt als detachement deel aan deze mars en defilé.

 

Namens de voorzitter van de Commandostichting mag ik u uitnodigen om massaal met uw vereniging aan de mars en het bevrijdingsdefilé deel te nemen.

 

Ik verzoek u het fanion van uw vereniging mee te voeren.

Verzoek aan u is tevens dit door te geven aan de leden van uw COV.

 

 

De aanmelding met vermelding aan welke delen u wilt deelnemen moet rechtstreeks naar de Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant

e-mail: covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl

 

Detachementcommandant: Door zorg van De Commandostichting dan wel Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant.