Bevrijding van Eindhoven

 

In het vaandel van het Korps Commandotroepen staan de belangrijkste wapenfeiten vermeld, waaraan leden van het Korps deelgenomen hebben.

Een zeer belangrijke rol hebben Nederlandse Commando’s gespeeld bij de bevrijding van EINDHOVEN. Zij waren ingedeeld bij 101st Airborne Division.

Op woensdag 18 september 2019 herdenkt EINDHOVEN dat het 75 jaar geleden is dat de stad door de geallieerden werd bevrijd.

Tijdens deze bevrijding hebben onze commando’s aldaar en in de omgeving van de opmarsroute heroïsche daden verricht.

Deze (overigens jaarlijkse) herdenking wordt gehouden d.m.v. een korte mars, plm. 1 km lang (fakkeloptocht) door de binnenstad, gevolgd door een defilé voor het stadhuis.

Na afloop van het defilé nemen alle deelnemers plaats op stoelen op het Stadhuisplein.

Oud commando’s en/of aanverwanten die niet aan de mars en defilé kunnen (of mogen deelnemen) kunnen toch het defilé van nabij aanschouwen op het Stadhuisplein.

Daarvoor worden plaatsen op de tribune gereserveerd. Toegang uitsluitend met tribunekaart. Tribunekaarten worden ter plaatse verstrekt door de Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant.

Alle deelnemers aan de mars en defilé en de overige leden van Korps met hun aanverwanten worden na afloop van de ceremonie ontvangen op het stadhuis, alwaar men kan genieten van een drankje en een hapje.

Toegang uitsluitend met uitnodigingskaart voor het stadhuis. Uitnodigingskaarten worden ter plaatse verstrekt door de Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant.

De Commandostichting neemt als detachement deel aan deze mars en defilé.

Namens de voorzitter van de Commandostichting mag ik u uitnodigen om massaal met uw vereniging aan de mars en het bevrijdingsdefilé deel te nemen.

Ik verzoek u het fanion van uw vereniging mee te voeren.

Inschrijven via uw COV om uw deelname aan de herdenking kenbaar te maken.

Verzoek aan u is tevens dit door te geven aan de leden van uw COV.

Gelet op de wat late ontvangen uitnodiging van de Commissie fakkeldefilé Eindhoven met de daaraan verbonden tijdlijn en om de deelname veilig te stellen i.c. de diverse kaarten,
stoelen monument Stadshuisplein, tribunekaarten Stadhuisplein en kaarten voor de receptie verzoek ik u om zo snel mogelijk te reageren.

Het inschrijfformulier moet rechtstreeks naar de Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant geretourneerd worden, t.a.v.:

Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant

De heer Th. Prinsen,

Schoolpad 15

5298 DA Liempde

e-mail: covzuidoostbrabant@korpscommandotroepen.nl

Detachementcommandant: Majoor bd L. Timmermans

Het tenue is zo mogelijk: blauwe blazer en grijze pantalon, wit overhemd met stropdas en groene of rode baret.

Voor nadere inlichtingen:

§ De heer Th. Prinsen, telefoon: 0411-631212

§ bgg De heer C. Gordeijns, telefoon 040 – 2544738

§ Louis Timmermans telefoon: 0623519827