Herhaalde oproep

In vervolg van de wel zeer geslaagde “Kevin van de Rijdt Memarial March” op 5 en 6 September jl., zijn wij al weer bezig met de voorbereidingen van de volgende Mars, te weten de 10e Jan Willem Pettermars op 18 Oktober 2019.

Het bestuur van de Commando Wandel Stichting ( COWS ) , nodigt u allen van harte uit deel te nemen aan deze 10e editie van de Jan Willem Pettermars en uiteraard willen we hier dit jaar iets speciaals aan verbinden.

Hoe mooi kan het weer zijn om met een grote groep oude en nieuwe maten een dagje te wandelen door het Nationaal Park “De Utrechtse Heuvelrug”, waarbij o.a een bezoek aan kasteel Maarsbergen en een warme hap op de van Braam Houckgeestkazerne. (Jawel, voor ons wordt dit gewoon geregeld)

Heb je je nog niet aangemeld maar ben je wel in de gelegenheid om deel te nemen, geef dit dan z.s.m. door zodat wij met de voorbereidingen verder kunnen.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: COWS@Korpscommandotroepen.nl

 

Zie tevens in de bijlage het huishoudelijk reglement.

 

Nunc aut Nunquam

 

met vriendelijke commandogroeten,

 

Jan Middelkoop , Eduard Torenbos , Hein Schoots en Marc Roovers

 

Note: Indien u deze mailing in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u dit middels een reply op deze mailing aan te willen geven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 10e  JAN WILLEM PETTERMARS 2019

 

 1. Doelstelling

De Commando Wandel Stichting, kortweg COWS genaamd, organiseert de 10e Jan Willem Petter Mars.

 

 1. Inschrijving

Inschrijving is mogelijk voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret alsmede voor een ieder die gedurende tenminste 6 maanden behoort of heeft behoord tot het personeel van het KCT. De inschrijving is per E-mail, te richten aan: cows@korpscommandotroepen.nl. U dient hierbij de volgende gegevens te vermelden:

 • Aanmelding deelname 10e Jan Willem Pettermars, uw naam, voorletter(s), roepnaam en volledig adres en tevens uw registratienummer en de lichting waarmee u de groene baret heeft behaald.

 

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld.

 

 1. Kosten

Het inschrijfgeld per persoon is € 14,00 incl. medaille, lunch en een bijdrage voor het bloemstukje voor op het graf van wijlen kap. J.W. Petter Het inschrijfgeld dient men direct bij aanmelding te voldoen door overschrijving naar ons rekeningnummer NL30.SNSB.0904.3301.33 tnv COWS te Tiel o.v.v. 10e J.W. Petter Mars.

 

 1. Datum

De J.W. Pettermars wordt gehouden op vrijdag 18 Oktober 2019.

 

 1. Start

Elke deelnemer moet zich tussen 7.45 en 8.15 uur melden bij het Dorpshuis “de Twee Marken” aan het Trompplein 5 te Maarn. Tel. 0343-442706

 

 1. Logistiek

De afstand bedraagt circa 30 km. Halverwege wordt een lunch aangeboden bij het Korps Mariniers in de van Braam Houckgeest kazerne te Doorn. Aangezien deze lunch uit de vorm van een heerlijke warme maaltijd bestaat, moeten we voorkomen dat deze koud zal worden opgediend. Het is dus zaak om stipt op de geplande tijd van 8.30 uur te starten.

Wie onverhoopt toch te laat in Maarn aankomt, kan telefonisch contact opnemen met de marsleider, Jan Middelkoop, tel. 06-42201480.

 

 1. Wet bescherming persoonsgegevens

Het bestuur van de Commando Wandelstichting gebruikt uw persoonsgegevens om een lijst van deelnemers te kunnen samenstellen en u daar tussentijds over te kunnen informeren. Op de deelnemerslijst wordt vermeld: Uw naam, woonplaats en lichting. De woonplaats is handig voor wanneer u met collega’s kunt en wilt carpoolen.

Uw gegevens worden door de COWS verder niet met derden gedeeld.

Indien u zich inschrijft geeft u tevens aan geen bezwaar te hebben tegen de vermelding van uw naam, woonplaats en lichting op de deelnemerslijst en/of naam en eventueel foto in een artikel voor “de Groene Baret”

 

 1. Aansprakelijkheid

COWS is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemer, ongeacht de oorzaak. Hetzelfde geldt voor alle andere aansprakelijkheden.

 

 1. Bekendheid met huishoudelijk reglement

Door inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn met de inhoud van het huishoudelijk reglement van COWS betreffende de 10e Jan Willem Petter Mars. De deelnemer verklaart dit reglement zonder enige reserve te aanvaarden.

 

 1. Beslissing COWS bestuur

In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van de COWS.

 

 1. Tenue

Het tenue is een groene polo met het COWS commando-embleem als opdruk, zie de afbeelding hieronder. Verder een lange zwarte broek en een rode of groene baret. De groene polo met COWS-embleem is indien niet in uw bezit te koop bij de start voor € 17,50. Een lange zwarte broek dient men zelf te regelen. Extra accessoires zoals rugzak, heuptas e.d. zijn wel toegestaan, mits deze in niet te felle kleuren zijn! Denkt u aan de uniformiteit, indien u niet over het juiste tenue beschikt is deelname helaas niet mogelijk. V.B. een korte zwarte of roze broek of een (donker) blauwe broek is helaas niet toegestaan! Voor onze Belgische vrienden is een afwijkend tenue toegestaan en wel; Belgisch camo, mil.kledij met rode of groene baret.

 

 1. Sluitingsdatum inschrijving

Om organisatorische redenen willen wij tijdig weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. Gelieve uw inschrijving en betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 oktober uitgevoerd te hebben.

 

 1. Weigering

Het COWS-bestuur is gerechtigd een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

 1. Herinnering

Deelnemers die de afstand met succes hebben afgelegd ontvangen een medaille.

 

Met vriendelijke commandogroeten,

 

Bestuur Commando Wandelstichting,

 

Jan Middelkoop Eduard Torenbos Hein Schoots Marc Roovers