Activiteiten 2018

23 juni 2018: Reunie 105 Cotrcie.

De 105 Cotrcie viert het 20-jarig bestaan met een reünie voor ieder, die ooit bij deze cie was geplaatst. Meer details worden door de VVKCT per mail aan betrokkenen verzonden.

30 augustus 2018: Reünie 104 Cotrcie

104 Cotrcie viert het 20-jarig bestaan met een reünie voor ieder, die ooit bij deze cie was geplaatst. Meer details worden door de VVKCT per mail aan betrokkenen verzonden.

04 oktober 2018: KCT Veteranenborrel.

In het najaar van 2018 zal de VVKCT op de Engelbrecht van Nassaukazerne weer een Veteranenborrel organiseren. De Veteranenborrel is een bijeenkomst van KCT veteranen waarbij een specifieke groep veteranen centraal staat. Veteranen van de 108 Cotrcie zullen dit jaar worden uitgenodigd.

Andere activiteiten

Er is nog ruimte voor andere bijeenkomsten van KCT veteranen. Daar kun je als lid zelf ook een rol in spelen. Natuurlijk plannen we bijeenkomsten in overleg met het KCT, maar ook als lid van de Vereniging Veteranen KCT kun je meedenken. Mogelijk heb je al contact met een aantal maten uit die tijd, bij het contact leggen kan de VV KCT faciliteren. Mogelijk kwamen jullie al regelmatig als ploeg(en) of peloton bijeen, kantine faciliteiten kan de VVKCT ook bieden. Kortom: er zijn mogelijkheden. Suggesties zijn welkom. Deel je ideeën met ons per E-mail: veteranen@korpscommandotroepen.nl

Steun Vfonds

Tenslotte: het is van belang om te weten dat reüniebijeenkomsten van veteranen worden gesubsidieerd door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg oftewel het vfonds. Ook het landelijke systeem van nuldelijns ondersteuning wordt gesubsidieerd door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg otewel het vfonds. Sterker nog: zonder het vfonds zou dit niet mogelijk zijn. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, Lotto en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.

 

Geef een reactie