Activiteiten 2017

Commando reunie 25 maart 2017.

De Vereniging Veteranen KCT is betrokken bij de organisatie van de grote Commando reünie in 2017. Meer informatie over deze reünie is elders op deze site te verkrijgen, inschrijven kan hier.

           

Medio oktober 2017: KCT Veteranenborrel.

In het najaar van 2017 zal de VVKCT op de Engelbrecht van Nassaukazerne weer een Veteranenborrel organiseren. De Veteranenborrel is een bijeenkomst van KCT veteranen waarbij een specifieke groep veteranen centraal staat. In 2017 betreft dat de KCT veteranen die, hetzij in ploegverband dan wel op individuele basis, zijn ingezet bij operaties van andere eenheden. Dit omvat diverse missies, variërend van een KCT-verbindingsdetachement dat een Geniehulpbataljon in Irak ondersteunde tot VN waarnemers in het Midden Oosten of individuele in vm. Joegoslavië. In de edities van De Groene Baret van dit jaar zullen een aantal van deze veteranen hun verhaal vertellen. Actief dienende en postactieve veteranen van deze verschillende missies worden dit najaar uitgenodigd zodra de datum van de bijeenkomst bekend is.

Andere activiteiten

Er is nog ruimte voor andere bijeenkomsten van KCT veteranen. Daar kun je als lid zelf ook een rol in spelen. Natuurlijk plannen we bijeenkomsten in overleg met het KCT, maar ook als lid van de Vereniging Veteranen KCT kun je meedenken. Mogelijk heb je al contact met een aantal maten uit die tijd, bij het contact leggen kan de VV KCT faciliteren. Mogelijk kwamen jullie al regelmatig als ploeg(en) of peloton bijeen, kantine faciliteiten kan de VVKCT ook bieden. Kortom: er zijn mogelijkheden. Suggesties zijn welkom. Deel je ideeën met ons per E-mail: veteranen@korpscommandotroepen.nl

Steun Vfonds

Tenslotte: het is van belang om te weten dat reüniebijeenkomsten van veteranen worden gesubsidieerd door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg oftewel het vfonds. Ook het landelijke systeem van nuldelijns ondersteuning wordt gesubsidieerd door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg otewel het vfonds. Sterker nog: zonder het vfonds zou dit niet mogelijk zijn. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, Lotto en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.

stichting.php (nl-stichting)