Vaandelopschrift voor krijgsverrichtingen in Afghanistan

Na twee jaar van coronabeperkingen mag de Nederlandse veteranendag in Den Haag op 25 juni weer eens ouderwets gevierd worden. Trotse mensenmassa’s die op het Malieveld samenkomen om de ruim honderdduizend veteranen, waarvan er nog ruim vijfentwintigduizend in actieve dienst zijn, te eren die zich hebben ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Dit jaar is het een extra speciale editie. Achttien eenheden van de krijgsmacht die zich tijdens de strijd in Afghanistan, de langste missie van de krijgsmacht ooit, hebben onderscheiden krijgen die ochtend namelijk een zogenoemde ‘cravate’ met het opschrift Afghanistan bevestigd aan hun vaandel of standaard als bijzondere en tegelijkertijd ook unieke blijk van waardering voor de inzet in Afghanistan.