Breda, 1 Juni 2022.
Konining Maxima bezoekt de defensie Para school (DPS) en sluit zelf af met een parachutesprong