Commando Wandel Stichting

E-mail: cows@korpscommandotroepen.nl

Omschrijving

COWS is een stichting en geen vereniging. Als zodanig heeft COWS geen leden, wel donateurs. Die worden op de hoogte gehouden van wandeltochten en hebben voorrang bij inschrijving op wandelevenementen met een maximum aantal deelnemers.

Doelstelling

Het doel van COWS is het organiseren van wandeltochten voor eenieder die gerechtigd is tot het dragen van de Groene Baret of personen die minimaal 6 maanden bij het KCT hebben gediend.

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter  Jan Middelkoop
vice-voorzitter  Eduard Torenbos
Secretaris  Marc Rovers
Penningmeester  Hein Schoots

STICHTING

swoc schotland2a

 

Men kan deelnemen aan door COWS georganiseerde wandeltochten via inschrijving. Aan elk wandelevenement is een apart Huishoudelijk Reglement gekoppeld. Er is geen limiet aan leeftijd. Honderdjarigen, die kunnen wandelen zijn ook welkom! COWS is actief in binnen- en buitenland, kortom de planeet Aarde.

 

 

ACHNACARRY- ROOSENDAAL (1997)

VOC SWOC Sch 1Het belangrijkste wapenfeit tot nu toe is de mars van Achnacarry in Schotland (onze oorsprong) naar Roosendaal (Engelbrecht van Nassau Kazerne) in Nederland. Totaal 1200 km, te vergelijken met zes keer de Vierdaagse van Nijmegen achter elkaar. Deze monstermars kreeg dankzij de grote publiciteit van de media (krant, radio, TV) lokaal, nationaal en internationaal grote bekendheid. Het zeer gedisciplineerde en op militaire leest gestoelde optreden droeg bij tot een positieve beeldvorming van ons Korps. Elke deelnemer kreeg dan ook na afloop van de korpscommandant een “Tevredenheidsbetuiging” uitgereikt.

VAN WOERDEN MARS/JAN WILLEM PETTERMARS

VOC SWOC vwmars

Op nationaal niveau zijn jaarlijks terugkerende wandelevenementen de Van Woerdenmars en de Jan Willem Pettermars. De Van Woerdenmars wordt circa één week voor Hemelvaartsdag gehouden. Het is een dagtocht van 35 km in de omgeving van Roosendaal met lunch in de Engelbrecht van Nassaukazerne. De Van Woerden Mars verheugt zich in een elk jaar stijgend aantal deelnemers! Een pittige wandeling, waar toch vooral ook de gezelligheid voorop staat! De Jan Willem Pettermars wordt in het laatste weekend van oktober gehouden. Evenals de Van Woerdenmars rond de 35 km maar dan in de bosrijke omgeving van Maarsbergen.

 

 

Luitenant-kolonel J.C. van Woerden

C-KCT woerd 1

De “Van Woerden Mars” is genoemd naar een commando van het eerste uur en de latere korpscommandant luitenant-kolonel J.C. van Woerden. Luitenant-kolonel Van Woerden is op 15 augustus 1992 te Roosendaal overleden in de leeftijd van 71 jaar.

Lkol Van Woerden was dienstplichtig soldaat toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij kwam met zijn onderdeel in Engeland terecht, waar hij in 1942 opteerde voor de commando’s. Na de inzet van No 2 Dutch Troop in 1943-1944 in India en Birma keerde hij terug naar Engeland voor operaties op het vasteland.

Commando-korporaal Van Woerden werd toen met een vijftal andere commando’s als lijfwacht ingedeeld bij de Staf van Prins Bernard. Na ruim 4 jaar zette hij voor het eerst weer voet op vaderlandse bodem bij de bevrijding van Maastricht. Vervolgens werd hij met No 2 Dutch Troop ingezet bij de bevrijding van Walcheren. Op 1 november 1944 ging hij met de eerste aanvalsgolf aan land op de havenhoofden van Vlissingen.

In zijn verdere loopbaan als beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht vervulde hij o.a. vele functies bij Stormschool Bloemendaal en het Korps Commandotroepen. Als kroon op zijn militaire carrière werd hij op 4 oktober 1965 benoemd tot Commandant Korps Commandotroepen. Niet minder dan zes jaar voerde hij het commando over het Korps, ongetwijfeld een absoluut record tot op heden! Na functies als Garnizoenscommandant in Breda en Regionaal Militair Commandant Noord nam hij in Assen in 1975 afscheid van de KL.

Lkol Van Woerden, een onmiskenbare militaire persoonlijkheid met een Anglicaanse inslag, een uitgesproken gevoel voor humor en een benijdenswaardige zelfspot, was decennia lang gezichtsbepalend voor het Korps Commandotroepen. Een bekwaam officier en een zeer rechtschapen en bescheiden mens.

Met de naam “Van Woerden Mars” blijft de herinnering aan deze markante en zeer geliefde korpscommandant levend!

 

Kapitein Jan Willem Pettermars

COWS J_W_ Petter

Kapitein Jan Willem Petter kwam op 9 juli 1971 door een noodlottig ongeval om het leven op de handgranatenbaan op de Rucphense Heide. Een poging om een op scherp gestelde handgranaat, die op de grond was gevallen, buiten de betonnen omheining te werken werd hem fataal doch redde het leven van de andere aanwezigen die slechts licht gewond raakten. Nauwelijks twee maanden daarvoor was hij in het huwelijk getreden met freule Cornelie Godin de Beaufort. Kapitein Petter werd op 13 juli 1971 met militaire eer bijgezet in het familiegraf op het landgoed van de familie Godin de Beaufort te Maarsbergen. CoWS heeft met volledige instemming van Cornelie en dochter Willemien deze jaarlijks terugkerende wandelmars genoemd naar deze dappere en zeer sportieve commando-officier.

In 1962 maakt reserve-luitenant Petter zijn entree bij het Korps en begin 1963 behaalde hij zijn groene baret. Hij vervulde de functie van pelotonscommandant in de 108 Cotrcie. Na overgang in beroepsdienst volgden functies als pelotonscommandant en plaatsvervangend commandant in de 104 Wrnverkcie en de functies van commandant Commando-opleiding en teamcommandant Pantserstorm. Deze zeer sportieve commando-officier was een allround sportman en een begenadigd ruiter, schermer en schutter. Naast nationaal kampioen op de militaire vijfkamp verwierf hij onder meer in Nato verband het kampioenschap pistoolschieten.

De eerste Jan Willem Pettermars vond plaats op vrijdag 29 oktober 2010. Deze wandeltocht vindt nu jaarlijks plaats, in principe steeds op de laatste vrijdag van oktober.

 

INTERNATIONAAL

COWS org bergw 1

Op internationaal niveau worden om de twee jaar meerdaagse bergwandeltochten georganiseerd. Het aantal deelnemers daaraan is gelimiteerd.

Geef een reactie