Vriendendag 2015

Elk jaar organiseert de Historische Collectie KCT (HC KCT) een dag voor de “Vrienden van de HC”. Vorig jaar werd die op de vaarschool van het Korps gehouden. Deze keer vond de dag plaats op de kazerne in Roosendaal en de tentenkampen op de Rucphense hei. Zo’n 38 “Vrienden van…” hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om op 18 juni aanwezig te zijn. Na ontvangst op de kazerne met koffie/thee en cake, volgde een korte uitleg van de dag door de voorzitter van de HC waarbij hij tevens de leden van de commissie voorstelde en uitleg gaf wat er met de jaarlijkse bijdrage die de vrienden storten (€15,00) wordt gedaan. Die is vorig jaar o.a. gebruikt voor de herinrichting van de HC, met name voor de aankoop van plasma schermen en een grote glazen vitrine. Vervolgens kon men de nieuw ingerichte collectie in alle rust bekijken. De positieve reacties waren niet van de lucht! Nadat was verplaatst naar tentenkamp Noord werd aldaar de lunch gebruikt, die tevens de gelegenheid gaf om op het tentenkamp rond te lopen waar menigeen in het verleden zijn commando opleiding had “genoten”. Na de lunch ging men naar tentenkamp August Bakhuys Roosenboom waar het tentenkamp van de Elementaire Commando Opleiding (ECO) bezocht werd. Hierna verzorgde de commandant van de ECO een bijzonder interessante uiteenzetting over de wijze waarop de complete opleiding, vanaf de kennismakingsdagen KCT tot en met de toetreding tot de operationele compagnieën, is georganiseerd en wat met name de filosofie achter de opleiding is. Zeker het laatste was voor velen een “eye opener.” Na een afsluitend drankje op tentenkamp Noord ging een ieder weer tevreden huiswaarts.
Als u na het lezen van dit stukje denkt: ik wil ook vriend worden van de HC KCT, ga dan naar deze link: www.korpscommandotroepen.nl/stichting/traditie/historische-collectie/vrienden-van-de-historische-collectie en het gaat allemaal goed komen!!