Commandoreünie 2017

Programma en informatie

De elfde vijfjaarlijkse reünie nadert snel! Aanmeldingen zijn binnengekomen uit alle windstreken van Nederland! Maar ook uit nagenoeg alle landen van West-Europa met België onbetwist aan kop. Maar dat is dan ook bijna een thuiswedstrijd! Ook uit verre oorden zoals o.a. de Verenigde Staten, Canada, Australië, Suriname, Curaçao, Dubai en Libanon komen oud-commando’s naar Roosendaal! De vrijwilligers van De Commandostichting en het voltallige personeel van het Korps zullen zorgen voor een gastvrij en hartelijk ontvangst op zaterdag 25 maart 2017. En u? U moet er gewoon bij zijn! Dat wordt een geweldig weerzien!

Programma

07.00                   Parkeerplaatsen open.

09.00 – 11.00    Poort open. Ontvangst met koffie. Uitgifte reüniejack en lunchpakket.

11.00                   Opstellen op sportveld voor mars en defilé.

11.20                   Welkomstwoord C-KCT en huishoudelijke mededelingen.

11.40                   Start mars door Roosendaal.

12.30 – 13.00    Defilé op de Markt.

13.30 – 13.45     Onthulling blijvend aandenken 75 jaar KCT.

13.30 – 1900      Samenzijn in feesttent, shows en demo’s, museum, foto’s, optreden ‘Cut the Crap’, uitgifte reüniegeschenk etc.

18.30                   Sluiting alle tappunten.

19.00                   Einde reünie.

21.00                   Parkeerplaatsen dicht.

 

Vervoer (route/parkeren/OV)

I.v.m. beperkte parkeerruimte wordt u verzocht zoveel mogelijk met openbaar vervoer of indien mogelijk met charterbussen te reizen. Komt u toch met de auto probeer dan te carpoolen.

Met de auto

 • Het is niet mogelijk op het Takspui, de Parabaan of de Commandobaan te parkeren.
 • Voor speciale genodigden en aangemelde (!) invaliden geldt een aparte parkeerregeling.
 • Voor overige burgervoertuigen zijn er speciale parkeerplaatsen open van 07.00 – 21.00 uur. Hiervoor hebt u een parkeerkaart gekregen (of krijgt u nog) bij uw toegangsbewijs.  v.p. parkeerkaart zichtbaar achter uw voorruit plaatsen.
 • Komend vanaf de richting Rotterdam via de A17 of uit de richting Bergen op Zoom volgt u de richting Breda (A58). Neem afslag 22 (Zegge) en volg de borden ‘reünie KCT’.
 • Komend uit de richting Breda (A58) neemt u ook afslag 22 (Zegge) en volg de borden ‘reünie KCT’.
 • Vanaf de parkeerplaatsen rijden gratis pendelbussen naar de kazerne en terug.
 • Er is toezicht op de parkeerplaatsen maar toch: Auto op slot en geen kostbaarheden achterlaten!

 

Met de charterbus

COV’n die gebruik maken van charterbussen worden verzocht, onder opgave van het aantal bussen, dit kenbaar te maken aan het reüniebureau. Zij ontvangen aanwijzingen van het projectbureau over de toegewezen parkeerplaats.

 Met Openbaar Vervoer

Vanaf NS-station Roosendaal vertrekken vanaf 08.00 uur pendelbussen naar de kazerne en terug.

 

Toegang Engelbrecht van Nassaukazerne

 • Alle reünisten kunnen vanaf 09.00 uur alleen binnen via de hoofdingang aan de Parabaan.
 • Toegang uitsluitend op vertoon van uw persoonlijk toegangsbewijs in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. Na controle krijgt u een programmaboekje en polsbandje. Dit polsbandje dient u gedurende de reüniedag te dragen.
 • Niet ingeschreven? Dat kan op de reüniedag alsnog, maar kost dan wel € 75,- ongeacht of u wel of geen begunstiger van De Commandostichting bent. Houd rekening met lange wachttijden.
 • Familieleden en andere relaties van reünisten (met uitzondering van aangemelde begeleiders van hulpbehoevende reünisten!) worden niet op de kazerne toegelaten. Zij zijn uiteraard wel welkom op de Markt in Roosendaal om het defilé bij te wonen, al worden daar vanwege de beperkte ruimte geen aparte voorzieningen voor getroffen.

 

Tenue

Eén keer in de vijf jaar presenteert het Korps zich aan de Roosendaalse bevolking d.m.v. een mars door de stad en een defilé op de Markt. En dat willen we graag in stijl doen. Door medewerking van de Commando Business Club wordt aan iedere reünist een exclusief reüniejack verstrekt. Tijdens de mars en het defilé wordt eenieder dringend verzocht dit jack te dragen, uiteraard met baret. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor detachementen die een eigen tenue voeren (zoals blazer met embleem) met inachtneming van eenheid van tenue. Op de reüniedag mag u alleen groot model onderscheidingen dragen op jack of blazer.

 

Welkom, verzamelen, mars en defilé

 • Op de kazerne zijn alle locaties voor activiteiten met borden aangeduid. Bovendien vindt u die plaatsen terug op de plattegrond in het programmaboekje.
 • In de reünietent is de ontvangst met koffie, thee en cake. Tevens kunt u in de omgeving van de reünietent een lunchpakket en reüniejack afhalen tegen inleveren van uw bon.
 • Bij de ingang van de reünietent is een publicatiebord met de indeling en verzamellocaties per lichtingsjaren.
 • Iedereen wordt verzocht om 11.00 uur te verzamelen op het sportveld. Elk detachement neemt plaats achter het eigen opstellingsbord, in rotten van 4, front naar het podium.
 • De detachementscommandanten worden door de organisatie benaderd. Voor en tijdens mars en defilé dienen de aanwijzingen van de organisatie en detachementscommandanten strikt te worden opgevolgd.

 

Garderobe

Nabij de reünietent vindt u de bewaakte garderobe. Jassen en tassen kunt u hier in bewaring geven tegen een genummerd ontvangstbewijs. De organisatie kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor vernielingen aan, of vermissingen van eigendommen. Neem die dag geen waardevolle spullen mee of laat die niet achter in de garderobe of auto.

 

Faciliteiten voor ouderen en mindervaliden

 • Voor ouderen en mindervaliden is in gebouw E voldoende zitgelegenheid. Er is ook een aangepast toilet.
 • Mindervalide reünisten die niet kunnen deelnemen aan mars en defilé worden vanaf de kazerne met bussen naar het defileerpunt gebracht.
 • Degenen die minder goed ter been zijn kunnen ook meerijden met de voertuigen van ‘Keep them Rolling’.

 

Souvenirs, Toko, Commandoverenigingen

 • De Toko bevindt zich in gebouw N. Hier kunt u beperkt souvenirs kopen of een baret met embleem en ondergrond aanschaffen.
 • De gezamenlijke commandoverenigingen, de Stichting Fondsenwerving en de Commando Businessclub hebben hier ook hun stand.
 • Bij de stand van de commandoverenigingen kunt u de KCT reüniecoin afhalen tegen inlevering van betalingsbewijs (ordernummer).

 

Fotograaf – Museum

 • Het team van Ron Burgering Fotografie is aanwezig voor het maken van foto’s. Dit familiebedrijf is gespecialiseerd in o.a. reüniefotografie. Meer info: burfo.nl
 • Het Commandomuseum is deze dag geopend. Met name voor reünisten uit verre oorden een ideale gelegenheid om dit indrukwekkende museum te bezoeken.
 • Houd zowel voor het maken van groepsfoto’s als museumbezoek rekening met de richttijden zoals vermeld in het programmaboekje.

 

Eten, drinken, roken

 • Na het defilé kunt u in de omgeving van de reünietent de befaamde militaire erwtensoep krijgen. Ook zijn er kramen waar u patat en andere snacks kunt kopen.
 • Consumpties zijn uitsluitend verkrijgbaar met munten. Deze zijn bij diverse verkoophokjes verkrijgbaar. Gebruik bij voorkeur de aanwezige pinautomaten.
 • Alcoholische dranken zijn alleen na het defilé verkrijgbaar.
 • Om 18.30 uur gaan alle tappunten dicht.
 • In alle gebouwen en ruimten (feesttent) geldt een strikt rookverbod.

 

Toiletten

Achter gebouw N staan mobiele toiletwagens. Hier bevindt zich ook een invalidentoilet. In gebouw E is ook een aangepast toilet.

 

Info, EHBO en Geneeskundige Dienst

 • Nabij de klimtoren is een informatiepost, waar u met al uw vragen terecht kunt.
 • Voor geneeskundige hulp kunt terecht bij de EHBO-post (ook bij de klimtoren) of in het gebouw van de Medisch Geneeskundige Dienst (MGD). Dit gebouw ligt bij de sportzaal en is te herkennen aan de Rode Kruis vlag.
 • De hele dag zijn een arts, geneeskundige verzorging en ambulance aanwezig op de kazerne. Ook tijdens het defilé is geneeskundige ondersteuning verzekerd.

 

Reüniegeschenk

 • Vanaf 14.00 uur kunt u uw reüniegeschenk (dvd 75 jaar Korps Commandotroepen en posters) ophalen. Uitgifte gebeurt bij het gebouw nabij de kazerne-uitgang tegen inlevering van de betreffende bonnen.
 • Bij de uitgang kunt u ook uw niet-gebruikte consumptiemunten doneren.

Veiligheid en noodnummer

 • Volg altijd de aanwijzingen van de ordedienst, politie en Koninklijke Marechaussee.
 • Spreek vooraf duidelijk af wie de ‘BOB’ is.
 • Voor het thuisfront: in geval van nood kunnen reünisten op de kazerne bereikt worden via de informatiepost. Telefoon: 06-10818299

Inschrijven

Inschrijving Reünie 2017

 

Sponsorpakketten:

Er zijn vier sponsorpakketten, variërend van een naamsvermelding van uw bedrijf op speciaal geplaatste containers, vlaggen op het terrein en een banner in de tent tot een banner van 20 meter op onze markante klimtoren. Ook een banner in de tent met een uniek kistje met de echte Commando Whisky met het speciale reünie logo behoort tot de mogelijkheden.Wilt u aan Sponsoring mee doen klik dan hier

Aanschaf Coin Reünie 2017

Speciaal ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het Korps Commandotroepen zal een unieke en eenmalige reünie herinneringscoin door de stichting Commandoreünie, onder auspiciën van de Commandostichting, worden uitgegeven voor de gehele commandogemeenschap. Voor diegene die de coin in zijn bezit wil krijgen kan deze coin aanschaffen via onderstaande link. Je steunt hiermee direct de stichting Commandoreünie en dat is natuurlijk een prachtig doel!

Om in te loggen dien je het wachtwoord in te toetsen of te kopiëren namelijk:
kct_coin_2017

Om de coin te bestellen Klik hier 

Mocht het niet lukken dan kun je altijd mailen naar:  coordinatorcov@korpscommandotroepen.nl

img_0030 img_0028 img_0026

img_0059

 

Contact Stichting Commandoreünie

Ten behoeve van de organisatie is in gebouw A, kamer 1.02 het projectbureau ingericht.

Contact bij voorkeur via email:

reunie2017@korpscommandotroepen.nl

 • Telefoon: 0165-358513 (eventueel antwoordapparaat!) of 06-53156950
 • Schriftelijk naar postadres:

De Commandostichting,

t.a.v. Stichting Commandoreünie,

Postbus 5011, 4700 KA ROOSENDAAL

Belangrijk: Vermeld bij schriftelijk contact en contact per email of antwoordapparaat uw telefoonnummer.  U wordt dan z.s.m. (terug)gebeld.

 

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt
door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij.
Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.