Home > Korps > Organisatie KCT > Opleidings- en Trainings Compagnie
Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale Operaties (OTCSO)

Het opleidingstraject wordt grotendeels verzorgd door de OTCSO. Daartoe zitten in de compagnie een aantal instructiepelotons en instructiegroepen. Tevens is de Defensie Para School (DPS) onder bevel gesteld van C-OTCSO. Al deze instructie-eenheden werken bij de opleidingen en trainingen nauw samen.

Naast het verzorgen van opleidingen heeft de OTCSO ook tot taak de stafsecties en de commandotroepencompagnieën te ondersteunen met adviezen met betrekking tot het uitvoeren van speciale operaties op de specifieke vakgebieden.

Instructie-eenheden OTCSO

Defensie Para School (DPS)
De Defensie Para School (DPS) verzorgt alle parachuteopleidingen binnen de krijgsmacht. Sinds maart 2009 zijn de opleidingen van de landmacht, luchtmacht en marine verenigd in de DPS. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor het Korps Commandotroepen, Marinierseenheden en eenheden van de Luchtmobiele Brigade. De school zit in de Seeligkazerne in Breda en kan jaarlijks 800 tot 1000 mensen opleiden.

De DPS is verantwoordelijk voor alle opleidingen rond militair parachutespringen en ondersteunt daarnaast bij oefeningen en operaties. Daarvoor beschikt de DPS over ongeveer 1000 parachutes automatische opening en 250 vrije val parachutes. De parachute is een transportmiddel, eenmaal op de grond wordt het gevecht hervat of een actie gedaan. Aangezien een vliegtuig in bepaalde gevallen op slechts 400 meter hoogte over vliegt, wordt het doelgebied voor iedere operatie verkend en veilig gesteld.

De DPS verzorgt een groot aantal opleidingen. Niet alleen kunnen militairen leren parachutespringen, maar bijvoorbeeld ook hoe ze parachutes moeten herstellen en inpakken. De belangrijkste opleidingen zijn echter de verschillende vormen van parachutespringen.

Staticline opleiding (ronde parachute)
Bij deze basisvorm leren militairen afspringen op een hoogte van 400 meter afspringen. Bij deze sprong zitten ze met een lijn aan het vliegtuig vast, waarmee na de sprong vrijwel direct de parachute wordt geopend. Deze opleiding wordt gevolgd door 11 Luchtmobiele Brigade, het Korps Mariniers en in sommige gevallen door duikers die specialistische 'drops' op lage hoogte leren maken. Na een week grondtraining volgt een week praktijkspringen in Frankrijk of Tsjechië, waarbij de cursisten 8 sprongen bij nacht maken met rugzak en wapen. Bepaalde eenheden, voornamelijk verkenningseenheden van het Korps Mariniers, volgen ook de Staticline square opleiding. Hierbij wordt geleerd te springen en precies te landen met een bestuurbare 'square' parachute.

Basis vrijevalopleiding
Special Forces van KCT en het Korps Mariniers leren hierbij springen vanaf 4,5 kilometer hoogte en maken een vrije val van 40 tot 60 seconden. De cursisten krijgen een week grondtraining en windtunneltraining, dit laatste om het vrije valgevoel te ervaren en om te oefenen met parachuteopening. De praktijk bestaat uit 2 weken in Frankrijk, USA of Tsjechië waar 20 nachtelijke sprongen met volledige bepakking worden gemaakt.

Voortgezette vrijevalopleiding
Special Forces teams van 6 tot 8 man springen bij nacht van grote hoogte, met uitrusting en wapens, en proberen dicht bij elkaar te landen. Hierbij wordt ook het vliegen in de lucht, met het team, getraind. Het team leert landen op onbekende landingzones door gebruik te maken van GPS navigatiesystemen. 

Zuurstofopleiding; High Altitude High Opening (HAHO) en High Altitude Low Opening (HALO)
Specialistische teams van het KCT springen met zuurstofmaskers vanaf een hoogte van 10 kilometer en kunnen vervolgens door de lucht afstanden van wel 40 tot 60 km afleggen aan een geopende parachute. Dergelijke glijvluchten kunnen wel 45 minuten duren, waarbij de parachute al na 8 seconden wordt geopend. Het doel van dergelijke vluchten is het onopgemerkt binnendringen van vijandelijk gebied. Aan een zogenoemde HALO sprong, waarbij de parachute op het laatste moment wordt geopend, gaat een vrije val van 2 minuten vooraf. Hierdoor kan gericht op een doel worden gesprongen zonder dat vliegtuigen binnen het bereik van luchtafweer komen.

Overige opleidingen
. Para-Instructeursopleiding;
. Oxygenmasteropleiding (voor instructeurs);
. Tandemmasteropleiding (om b.v. een springstofspecialist of arts in te springen);
. Zware last opleiding (springen met een last van 80-120 kg);
. Tandem zware last (para-instructeurs kunnen met lasten tot 225 kg springen);
. Vrijevalinstructeursopleidingen;
. Parachuteherstelleropleidingen (DPS repareert zelf);
. Parachutepakkeropleiding. 

 

Trainingscentrum Waterrijke Gebieden (TCW)

Alle ploegen van het KCT krijgen een basis watertraining. Eerst wordt de geïmproviseerde voorbereide en niet voorbereide wateroversteek getraind. Hierbij leren de toekomstige “operators” hoe zij in teamverband, en zowel bij dag als bij nacht, een stromende en niet stromende rivier met behulp van eigen uitrusting, eventueel aangevuld met extra uitrusting zoals waterdichte pakken en zakken, kunnen oversteken. Tijdens de tweede training in een commandotroepencompagnie (cotrcie), wordt het gebruik van kajaks getraind en leren de operators hoe ze als “combat swimmer” een verplaatsing zwemmend kunnen uitvoeren en objecten vanuit het water kunnen beklimmen. Tijdens de derde training leren de operators gebruik te maken van alle soorten gemotoriseerde vaartuigen in gebruik bij het KCT. Uiteindelijk zijn de ploegen van de cotrcie in staat om zich, zwemmend, gemotoriseerd dan wel met een kajak tactisch te verplaatsen, in een door de tegenstander bezet of gecontroleerd gebied. 

Naast de basistraining voor alle commando’s wordt een aantal ploegen verder opgeleid in het optreden in en onder water. Alle tactische trainingen vinden plaats op het Training Centrum Waterrijkgebied (TCW) van het KCT, gelegen aan een aantal rivieren, niet ver van de Biesbosch, Rotterdam en de Zeeuwse wateren. Ook de Noordzee en het IJsselmeer liggen binnen bereik. Alle soorten “Riverine Operations” kunnen op of vanaf het TCW worden beoefend, van het verkennen van onbekende oevers tot het opereren op rivieren in de jungle. 

Instructiegroep Optreden Bergachtig Terrein (IGOBT)
Alle commando’s worden opgeleid om zowel in zomerse als in winterse omstandigheden te kunnen opereren in hoogalpien terrein ( >2000 meter). Tevens beschikt het KCT over een aantal gespecialiseerde specopsplgn OBT, elk met minimaal één militaire berggids.
De IGOBT, bestaande uit vier Heeresbergführer (HBF-er’s oftewel militaire berggidsen), is belast met het verzorgen van alle opleidingen binnen het Korps t.a.v. bergachtig terrein. De trainingen en oefeningen zijn met name gebaseerd op overlevingsdrills en verplaatsingstechnieken voor alle tactische aspecten van het optreden in bergachtig terrein. De opleidingen omvatten ook een aantal bergreddingstechnieken en de koudweertraining voor iedere commando. Verder wordt veel aandacht besteed aan contactdrills, schietprogramma’s en het sniperoptreden.

Degenen die in aanmerking komen om militair berggids te worden, volgen na een langdurig opwerkingstraject uiteindelijk de Heeresbergführer-opleiding van één jaar in Duitsland of Oostenrijk.    
De HBF-er heeft een functie binnen de specopsplgn OBT alsmede een instructieve functie. Verder heeft de HBF-er de taak om de commandant te voorzien van adviezen op het gebied van haalbaarheid van een eventuele militaire operatie in bergachtig terrein.   


Instructiepeloton Schieten en Speciale Technieken Tactieken (IP S&STT)
Het Instructiepeloton S&STT bestaat uit een commandogroep en drie instructiegroepen te weten: instructiegroep wapens, demolitie en contra terreur. De commandogroep draagt er zorg voor dat diverse disciplines geintegreerd worden in een CT-systeem dat ontplooid kan worden door een CT-taakeenheid. De opleidingen en trainingen benodigd om een eenheid voor te bereiden voor deze operaties vinden plaats onder auspicien van deze commandogroep.

Instructiegroep Wapens (IGWpns)
De IGWpns van het KCT heeft tot taak het verzorgen van opleidingen en trainingen op het gebied van wapens, optiek en munitie.
De IGWpns is onder andere verantwoordelijk voor: 

- Het verzorgen van de sniperopleiding KCT. 
- Het verzorgen van de sniperinstructeursopleiding KCT. 
- Het verzorgen van de Contra Terreur (CT) sniperopleiding KCT 
- Het verzorgen van specialisten weken (trainingsweken) voor de snipers van de Cotrcien. De specialistenweken (specweken) vinden meerdere malen per jaar plaats, en hebben elk een ander thema. Een aantal voorbeelden:  
       . training in de bergen (Oostenrijk of Zwitserland)  
       . training in bebouwd gebied (Nederland, Engeland of Duitsland) 
       . training in CT systeem procedures 
       . training in woestijngebied 
- Het steunen van de operationele cotrcien met aan wapens gerelateerde zaken. 
- Opleiding en training op diverse wapens, zoals de Barrett .50 anti materieel, de 40 mm granaatwerper, de Shotgun Mossberg 590 DA, de Accuracy International Artic Warfare Magnum (AIAWM) .338, de mitrailleur Minimi, de C8A1 GD (geluidgedempt) met uitrustingspakket speciaal en de P-90.  

 

Instructiegroep Demolitie (IGDem)
De IGDem is belast met de voortgezette opleiding van de demolitiespecialisten binnen de cospecopsplgn. De demolitiespecialist moet, met ondersteuning van zijn ploeg, zelfstandig demolitie-opdrachten kunnen uitvoeren. Nadat de eerste 3 weken opleiding bij het Opleidings- en Trainingscentrum Genie met succes zijn afgesloten, volgt de voortgezette opleiding van 7 weken bij het eigen Korps. Naast de opleidingstaken heeft de IGDem ook een belangrijke adviserende taak voor Staf en commandanten bij het uitvoeren van speciale operaties met name de operaties waarbij het gebruik van springstoffen een belangrijke rol spelen.

Instructiegroep Contra Terreur (IGCT)
De IGCT is belast met de opleiding van CT-assaulters. Deze opleiding is gericht op het uitvoeren van CT-operaties (gericht op gijzelingen) in een vijandige omgeving op vaste structuren, voertuigen, bussen, treinen, vliegtuigen en vaartuigen. Daarnaast worden er trainingen gegeven aan de operationele commandotroepencompagnien op het gebied van 'close protection' en 'SOUT' (Special Operations in Urban Terrain).