Uitvaart kolonel b.d. Dick Lijten

Onder grote belangstelling heeft op 9 januari de uitvaart van kolonel b.d. Dick Lijten, oud-Korpscommandant, plaatsgevonden in de St. Martinuskerk te Heeze. De dienst is een combinatie van Rooms Katholiek en Russisch Orthodox en ademt dan ook door de prachtige lees verder »

De kop is er af

Na twee weken verlof en bijtanken is het Korps Commandotroepen gereed om de uitdagingen die 2018 ongetwijfeld zal gaan brengen, op te pakken. Op maandagochtend 8 januari kleurde de Korpsappelplaats (trainingspak)blauw. De vlag eenmaal in top, nemen de ‘jongens van lees verder »

Aanvang bouw schietfaciliteiten

Er worden hoge eisen gesteld aan het personeel van Defensie. Onze mensen en eenheden moeten direct ingezet kunnen worden. Om het Korps Commandotroepen (KCT) adequaat gereed te stellen voor haar onvoorziene taken is eind 2017 gestart met de bouw van lees verder »

Informeren is motiveren

Met deze woorden leidde Plaatsvervangend Korpscommandant, luitenant-kolonel Willem Melchers, op 18 december de tweejaarlijks terugkerende Korpsinfodagen in. Voor het zomer -en winterverlof, als het gros van het personeel op de kazerne is, organiseert de Korpsstaf deze terugkerende infodagen met als lees verder »

In Memoriam kolonel b.d. Dick Lijten (oud C-KCT)

  Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde oud-Korpscommandant Kolonel der Infanterie b.d.  F.D.M. Lijten Commandant van het Korps Commandotroepen van 3 mei 1983 –  1 mei 1986. Hij zal bij ons in herinnering blijven als lees verder »

actueel.php (nl-memoriam-kolonel-b-d-dick-lijten-oud-c-kct)