In front van de troep

Onder grote belangstelling van familie en vrienden zijn op donderdagmiddag 20 juli in front van de troep, vier ceremonies met elkaar gecombineerd tot één nieuwe ceremonie. De belangrijkste reden hiervoor is dat KCT eigenlijk maar op twee of drie momenten lees verder »

Eenmalige inhaalslag vaardigheidsemblemen en bevordering

Donderdagochtend 20 juli heeft de uitreiking van recent ingevoerde vaardigheidsemblemen plaatsgevonden. Aansluitend volgde er een bevordering. In de afgelopen periode is een drietal nieuwe vaardigheidsemblemen geïntroduceerd. Het betreft het JTAC-embleem (Joint Terminal Attack Controller, voorheen Forward Air Controller), het OWG-embleem lees verder »

Sneller, hoger, sterker……

Woensdagochtend 19 juli kleurt de appelplaats ‘trainingspakblauw’ en betekent de opmaat naar de jaarlijkse Korpssportdag. Na het appel neemt adjudant Pierre van de sport de regie over en probeert de nog niet zo enthousiaste compagnieën over te halen tot de lees verder »

Elementaire Commando-opleiding eindigt op de Engelbrecht van Nassaukazerne

Elementaire Commando-opleiding eindigt op de Engelbrecht van Nassaukazerne   Vrijdag 14 juli zijn 7 cursisten van de commando-opleiding onder de tranenpoort van Korps Commandotroepen in Roosendaal binnengelopen. Deze mannen hebben de 8 weken durende commando-opleiding met goed gevolg doorstaan. Soldaat lees verder »

Bezoek Heineken

UITNODIGING De Stichting Fondswerving en – beheer Commandogemeenschap kreeg het prachtige aanbod van het oer-Nederlandse Heineken om haar brouwerij in Zoeterwoude te komen bezichtigen. De opbrengst van de dag komt geheel ten goede aan onze doelstelling. Heineken neemt de kosten lees verder »

actueel.php (nl-bezoek-heineken)