Rondebol parachutespringen

  Rondebol parachutespringen is iets wat wij natuurlijk allemaal kennen. Militair wordt dit nog steeds gedaan maar daarbuiten steeds minder. De oorsprong ligt eigenlijk bij piloten die een ‘valscherm’ gebruikten om bij noodsituaties te proberen toch veilig te landen. Proberen,  …

MEDIC RELATIEDAGEN

VERBINDING – DE BRUG VERSTERKEN TUSSEN ONZE COMBAT MEDICS & (PARA)MEDICI.   “01.00uur in de nacht, we gaan in de regen naar de Biesbosch om met Night Vision Goggles te inventariseren wat de vijand aan het doen is. Fluisterend besluiten …

Human factor

Human factor staat bij KCT centraal   Het team achter het team.   De taakstelling van het Korps Commandotroepen wijkt in veel opzichten af van andere eenheden binnen de landmacht. Zo ook de behoeftes om de inzetbaarheid op peil te …

In de juni-editie van De Groene Baret kunt u het zeer interessante artikel lezen over de unieke band tussen handler en zijn multi-purpose combat dog.

Deze getrainde honden bewijzen van onschatbare waarde te zijn in het operationele optreden binnen het Special Operations domein. Het artikel is een ode en saluut aan de in 2016 overleden sergeant 1 Kevin Junker, een van de operators die aan …

Kunstacademie of KCT?

‘Ik was aangenomen bij de Kunstacademie en bij het Korps Commandotroepen. Ik kon kiezen!’   Nunc aut nunquam is het motto van het Korps Commandotroepen en betekent ‘nu of nooit’. Dat staat voor het doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid waarover iedere commando beschikt. Aan de leden van het Korps worden dan …